top of page

Фишинг: Изпращат фалшиви имейли от Енергото

В ЕНЕРГО-ПРО са постъпили сигнали от клиенти за получени фалшиви имейли от името на компанията. В тях се съобщава за грешка в начислените дължими суми във фактурите за електроенергия и се приканват да бъде поискано възстановяване.

В имейлите са посочени недостоверни адрес и телефон за контакт. Също така се иска споделянето на лична информация, като това е придружено със зловреден линк, заблуждаващ за възстановяване на сумите, съобщават от компанията.

ЕНЕРГО-ПРО напомня, че при необходимост от възстановяване на суми, те се приспадат при издаване на фактурата за следващо плащане. Възстановяване на пари в брой или по банков път става само след изрично подадено заявление в Център за обслужване на клиенти или чрез имейл до service@energo-pro.bg, подписан с квалифициран електронен подпис. Компанията няма практика да изисква по имейл потвърждение на данни за банкови сметки или други с тази цел.

Фишинг атаката е насочена към потребители на електронна поща в цялата страна и не се ограничава само до клиентите на ЕНЕРГО-ПРО.

Целта на подобни измамни схеми е да бъдат получени конфиденциални данни. При отварянето на прикачени файлове и линкове, хакерите получават достъп до пароли и финансови услуги, използвани от предоставилите данните.

0 views0 comments
bottom of page