top of page

Правителството отпуска над 180 млн. лева за модернизация на армията


Правитеството реши да отпусне над 180 млн. лв. за модернизация на армията в няколко направление.

Ще бъде приета оферта за придобиване на радио-комуникационно оборудване за 35 милиона лева. Така ще се попълни липсата на цялостна система за комуникацията между българските танкове и бронирани машини в армията, които са придобивани във времето. Други 60 милиона лева са предназначени за купуване на бронирани и високопроходими автомобили за Силите за специални операции. Отпускат се и 99 милиона лева за модернизация на танковите формирования Т-72. Разходите по трите проекта за модернизация на армията са част от инвестиционната рамка на тазгодишния бюджет.

0 views0 comments
bottom of page