top of page

МОН с три варианта за първи учебен ден

Министерството на образованието излезе с три варианта за първия учебен ден.


Според първия вариант стартът на учебната година остава на 15 септември, но продължителността на учебното време се увеличава с 10 учебни дни за учениците от I до VI клас включително. Ако бъде прието това предложение, занятията на децата от първи до трети клас ще приключват на 15 юни, а на учениците от четвърти до шести клас – на 30 юни. За останалите випуски графикът не се променя.


Вторият вариант предвижда учебната година да започва на 7 септември за всички ученици, освен за тези в спортните училища, като краят й бъде удължен за учениците от I до VI клас по вече описания начин. При такава ситуация ваканциите за всички ученици ще се увеличат с пет дни и ще бъдат по-равномерно разпределени в рамките на учебното време. МОН посочва този вариант като оптимален.


Предложението за третия вариант е началото на учебната година да бъде на 1 септември, а учениците от I до VI клас да учат 10 учебни дни повече през юни по вече описания начин. Тогава би имало 10 допълнителни учебни дни за ваканция за всички ученици, които да се разпределят в рамките на учебното време.


Всеки от разработените три варианта изисква промяна в нормативната уредба. Тя ще бъде направена, след като всички предложения преминат широко обществено обсъждане със социалните партньори и другите заинтересовани страни. В дискусиите ще бъдат включени и всички свързани въпроси като климатизация на класните стаи, ефектите върху туристическия сектор и др.


Учебната 2022-2023 г. обаче със сигурност ще започне на 15 септември, както досега, независимо кой от предложените варианти бъде избран.


От МОН уточняват, че промяната е необходима, защото анализ показва, че българските ученици учат най-малко в Европа. Общият брой на задължителните им часове в класовете от I до X включително, приравнени към астрономическите, са 7040 при средно за Европа 8617 часа. Най-много учат в Ирландия - 11 372 часа. Над 10 хиляди часа занятия пък имат децата в Испания, Холандия и Дания.


У нас най-малко учат първокласниците и второкласниците – съответно 411 и 429 астрономически часа на година. С по няколкостотин часа изостават от връстниците си в много европейски държави учениците в III, IV, V и VI клас.


Българските децата имат и най-големите ваканции в Европа - средно 91 учебни дни в годината. Повечето от тях са през лятото. През активното учебно време те нямат занятия общо 16 учебни дни. Най-дълго са извън училището учениците от I до III клас – общо 108 учебни дни. За IV до VI клас почивката е общо 94 учебни дни. Учениците от VII до XI клас пропускат 79 учебни дни. За сравнение средно за Европа през учебната 2021-2022 година ваканциите са общо 70 учебни дни, като 20 от тях са разпределени през учебното време. Най-малко почиват учениците в Германия и Дания – съответно 53 и 56 учебни дни в годината.

5 views0 comments
bottom of page